9
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی كوێستان

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی كوێستان

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 8 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
$210,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نوسەران

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نوسەران

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 120م٢ لە شاری مامۆستاپان
9
فرۆشتن
$175,000
خانوو بۆ فرۆشتن 214م٢ لە چوارچرای نوێ

خانوو بۆ فرۆشتن 214م٢ لە چوارچرای نوێ

سلێمانی

 • 214 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
$300,000
ڤێلا بۆ فرۆشتن 470م لە گڵۆبال ستی
6
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن 125م لە گەرەکی نووسەران

خانوو بۆ فرۆشتن 125م لە گەرەکی نووسەران

هه‌ولێر

 • 125 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 120م٢ لە چوارچرای نوێ

شوقە بۆ فرۆشتن 120م٢ لە چوارچرای نوێ

سلێمانی

 • 120 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 چێشتخانه‌
4
فرۆشتن
$80,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی مەنتکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی مەنتکاوە

هه‌ولێر

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
پێشاندەدات 1-12 لە 2126 ئەنجام
9
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی كوێستان

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی كوێستان

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 8 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
$210,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نوسەران

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نوسەران

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 120م٢ لە شاری مامۆستاپان
9
فرۆشتن
$175,000
خانوو بۆ فرۆشتن 214م٢ لە چوارچرای نوێ

خانوو بۆ فرۆشتن 214م٢ لە چوارچرای نوێ

سلێمانی

 • 214 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
$300,000
ڤێلا بۆ فرۆشتن 470م لە گڵۆبال ستی
6
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن 125م لە گەرەکی نووسەران

خانوو بۆ فرۆشتن 125م لە گەرەکی نووسەران

هه‌ولێر

 • 125 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 120م٢ لە چوارچرای نوێ

شوقە بۆ فرۆشتن 120م٢ لە چوارچرای نوێ

سلێمانی

 • 120 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 چێشتخانه‌
4
فرۆشتن
$80,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی مەنتکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی مەنتکاوە

هه‌ولێر

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
پێشاندەدات 1-12 لە 2126 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design