16
فرۆشتن
$290,000
خانوو بۆ فرۆشتن 240م لە گەرەکی شۆرش

خانوو بۆ فرۆشتن 240م لە گەرەکی شۆرش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 240 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
1    1
فرۆشتن
$620,000
خانوو بۆ فرۆشتن 411م لە گەڕەکی شرۆڕش

خانوو بۆ فرۆشتن 411م لە گەڕەکی شرۆڕش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 411 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
16
فرۆشتن
$450,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی شۆرش

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی شۆرش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$380,000
خانوو بۆ فرۆشتن 330م لە گەرەکی شۆڕش

خانوو بۆ فرۆشتن 330م لە گەرەکی شۆڕش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 330 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
16
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی شۆرش

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی شۆرش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$118,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی شۆرش

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی شۆرش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
16
فرۆشتن
$290,000
خانوو بۆ فرۆشتن 240م لە گەرەکی شۆرش

خانوو بۆ فرۆشتن 240م لە گەرەکی شۆرش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 240 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
1    1
فرۆشتن
$620,000
خانوو بۆ فرۆشتن 411م لە گەڕەکی شرۆڕش

خانوو بۆ فرۆشتن 411م لە گەڕەکی شرۆڕش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 411 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
16
فرۆشتن
$450,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی شۆرش

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی شۆرش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$380,000
خانوو بۆ فرۆشتن 330م لە گەرەکی شۆڕش

خانوو بۆ فرۆشتن 330م لە گەرەکی شۆڕش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 330 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
16
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی شۆرش

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی شۆرش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$118,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی شۆرش

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی شۆرش

هه‌ولێر, شۆڕش

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2023 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design