13
کرێ
$1,300
خانوو بۆ کرێ 120م لە عەنکاوە

خانوو بۆ کرێ 120م لە عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 120 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
4
کرێ
$950
MRF 5 Towers شووقە بۆ کرێ 165م لە

MRF 5 Towers شووقە بۆ کرێ 165م لە

شوقەکانی MRF

 • 165 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
1
کرێ
$1,200
خانوو بۆ کرێ 300م لە گەڕەکی مامۆستایان
1
کرێ
$500
شووقە بۆ کرێ 150م لە ئیسکانی نوێ

شووقە بۆ کرێ 150م لە ئیسکانی نوێ

شوقەکانی ئیسکانی نوێ

 • 150 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
1
کرێ
$550
شوقە بۆ کرێ 98م لە ئێمپایەر دایمۆند

شوقە بۆ کرێ 98م لە ئێمپایەر دایمۆند

ئیمپایر وۆلد

 • 98 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
3
کرێ
$550
شووقە بۆ كرێ 98م لە ستار تاوەر

شووقە بۆ كرێ 98م لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 98 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
4
کرێ
$750
شووقە بۆ کرێ 136م لە پرۆژەی ستار تاوەر

شووقە بۆ کرێ 136م لە پرۆژەی ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 136 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
کرێ
$550
شووقە بۆ کرێ 101م لە ئیمپایەر دایمۆند

شووقە بۆ کرێ 101م لە ئیمپایەر دایمۆند

ئیمپایر وۆلد

 • 101 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
3
کرێ
$550
شوقە بۆ کرێ 77م لە پرۆژەی ستار تاوەر

شوقە بۆ کرێ 77م لە پرۆژەی ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 77 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
4
کرێ
$450
شوقە بۆ کرێ 50م لە پرۆژەی لایف تاوەر

شوقە بۆ کرێ 50م لە پرۆژەی لایف تاوەر

لایڤ تاوەر

 • 50 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
5
کرێ
$300
شووقە بۆ کرێ 85م لە شاری مامۆستایان

شووقە بۆ کرێ 85م لە شاری مامۆستایان

شاری مامۆستایان

 • 85 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
3
کرێ
$2,000
خانوو بۆ کرێ 324م لە گوندی ئینگلیزی
پێشاندەدات 1-12 لە 73 ئەنجام
13
کرێ
$1,300
خانوو بۆ کرێ 120م لە عەنکاوە

خانوو بۆ کرێ 120م لە عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 120 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
4
کرێ
$950
MRF 5 Towers شووقە بۆ کرێ 165م لە

MRF 5 Towers شووقە بۆ کرێ 165م لە

شوقەکانی MRF

 • 165 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
1
کرێ
$1,200
خانوو بۆ کرێ 300م لە گەڕەکی مامۆستایان
1
کرێ
$500
شووقە بۆ کرێ 150م لە ئیسکانی نوێ

شووقە بۆ کرێ 150م لە ئیسکانی نوێ

شوقەکانی ئیسکانی نوێ

 • 150 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
1
کرێ
$550
شوقە بۆ کرێ 98م لە ئێمپایەر دایمۆند

شوقە بۆ کرێ 98م لە ئێمپایەر دایمۆند

ئیمپایر وۆلد

 • 98 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
3
کرێ
$550
شووقە بۆ كرێ 98م لە ستار تاوەر

شووقە بۆ كرێ 98م لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 98 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
4
کرێ
$750
شووقە بۆ کرێ 136م لە پرۆژەی ستار تاوەر

شووقە بۆ کرێ 136م لە پرۆژەی ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 136 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
کرێ
$550
شووقە بۆ کرێ 101م لە ئیمپایەر دایمۆند

شووقە بۆ کرێ 101م لە ئیمپایەر دایمۆند

ئیمپایر وۆلد

 • 101 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
3
کرێ
$550
شوقە بۆ کرێ 77م لە پرۆژەی ستار تاوەر

شوقە بۆ کرێ 77م لە پرۆژەی ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 77 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
4
کرێ
$450
شوقە بۆ کرێ 50م لە پرۆژەی لایف تاوەر

شوقە بۆ کرێ 50م لە پرۆژەی لایف تاوەر

لایڤ تاوەر

 • 50 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
5
کرێ
$300
شووقە بۆ کرێ 85م لە شاری مامۆستایان

شووقە بۆ کرێ 85م لە شاری مامۆستایان

شاری مامۆستایان

 • 85 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
3
کرێ
$2,000
خانوو بۆ کرێ 324م لە گوندی ئینگلیزی
پێشاندەدات 1-12 لە 73 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟