3
کرێ
خانوو بۆ کرێ لە گەنجان ستی

خانوو بۆ کرێ لە گەنجان ستی

گەنجان ستی

 • 350 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 3 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
10
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

ئیمپایر وۆلد

 • 123 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
کرێ
خانوو بۆ کرێ لە دریم ستی شاری خەونەکان
10
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە بەختیاری
4
کرێ
$1,000
خانوو بۆ کرێ لە شاری ئیتاڵی یەک

خانوو بۆ کرێ لە شاری ئیتاڵی یەک

شاری ئیتالی 1

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
11
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ڕۆیا تاوەرز

شوقە بۆ کرێ لە ڕۆیا تاوەرز

رۆیا تاوەر

 • 85 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
کرێ
$1,500
خانووی گوندی ئینگلیزی بۆ کرێ

خانووی گوندی ئینگلیزی بۆ کرێ

گوندی ئینگلیزی

 • 324 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
کرێ
شوقەی ڕوو لە باخچە بۆ کرێ

شوقەی ڕوو لە باخچە بۆ کرێ

کواترۆ تاوەر

 • 87 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

ئیمپایر وۆلد

 • 194 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
7
کرێ
شوقەی 3 ژووری بۆ کرێ لە ڕۆیا تاوەر

شوقەی 3 ژووری بۆ کرێ لە ڕۆیا تاوەر

رۆیا تاوەر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 18 ئەنجام
3
کرێ
خانوو بۆ کرێ لە گەنجان ستی

خانوو بۆ کرێ لە گەنجان ستی

گەنجان ستی

 • 350 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 3 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
10
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

ئیمپایر وۆلد

 • 123 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
کرێ
خانوو بۆ کرێ لە دریم ستی شاری خەونەکان
10
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە بەختیاری
4
کرێ
$1,000
خانوو بۆ کرێ لە شاری ئیتاڵی یەک

خانوو بۆ کرێ لە شاری ئیتاڵی یەک

شاری ئیتالی 1

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
11
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ڕۆیا تاوەرز

شوقە بۆ کرێ لە ڕۆیا تاوەرز

رۆیا تاوەر

 • 85 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
کرێ
$1,500
خانووی گوندی ئینگلیزی بۆ کرێ

خانووی گوندی ئینگلیزی بۆ کرێ

گوندی ئینگلیزی

 • 324 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
کرێ
شوقەی ڕوو لە باخچە بۆ کرێ

شوقەی ڕوو لە باخچە بۆ کرێ

کواترۆ تاوەر

 • 87 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

ئیمپایر وۆلد

 • 194 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
7
کرێ
شوقەی 3 ژووری بۆ کرێ لە ڕۆیا تاوەر

شوقەی 3 ژووری بۆ کرێ لە ڕۆیا تاوەر

رۆیا تاوەر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 18 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟