5
کرێ
شوقەی ١٦٧م، ١+٢ بۆ کرێ لە جیهان سیتی

شوقەی ١٦٧م، ١+٢ بۆ کرێ لە جیهان سیتی

جيهان ستي

 • 167 م2
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 5+ گه‌راج
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
5
کرێ
$400
شوقەی هەرزان بۆ کرێ لە 32ی پارک
6
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر ڕۆیاڵ ستی

شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر ڕۆیاڵ ستی

ئیمپایر وۆلد

 • 175 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
9
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن لە دریم ستی هەولێر

خانوو بۆ فرۆشتن لە دریم ستی هەولێر

شاری خەونەکان

 • 800 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
5
فرۆشتن
خانووی 200م بۆ فرۆشتن لە سەربەستی

خانووی 200م بۆ فرۆشتن لە سەربەستی

هه‌ولێر, سەربەستی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
11
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن بە قست

شوقە بۆ فرۆشتن بە قست

لالاڤ ستی

 • 120 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
7
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن بە قست

شوقە بۆ فرۆشتن بە قست

ڕامی تاوەرز

 • 100 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
3
کرێ
خانوو بۆ کرێ لە گەنجان ستی

خانوو بۆ کرێ لە گەنجان ستی

گەنجان ستی

 • 350 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 3 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
10
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

ئیمپایر وۆلد

 • 123 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
کرێ
خانوو بۆ کرێ لە دریم ستی شاری خەونەکان

خانوو بۆ کرێ لە دریم ستی شاری خەونەکان

شاری خەونەکان

 • 350 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 45 ئەنجام
5
کرێ
شوقەی ١٦٧م، ١+٢ بۆ کرێ لە جیهان سیتی

شوقەی ١٦٧م، ١+٢ بۆ کرێ لە جیهان سیتی

جيهان ستي

 • 167 م2
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 5+ گه‌راج
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
5
کرێ
$400
شوقەی هەرزان بۆ کرێ لە 32ی پارک
6
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر ڕۆیاڵ ستی

شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر ڕۆیاڵ ستی

ئیمپایر وۆلد

 • 175 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
9
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن لە دریم ستی هەولێر

خانوو بۆ فرۆشتن لە دریم ستی هەولێر

شاری خەونەکان

 • 800 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
5
فرۆشتن
خانووی 200م بۆ فرۆشتن لە سەربەستی

خانووی 200م بۆ فرۆشتن لە سەربەستی

هه‌ولێر, سەربەستی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
11
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن بە قست

شوقە بۆ فرۆشتن بە قست

لالاڤ ستی

 • 120 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
7
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن بە قست

شوقە بۆ فرۆشتن بە قست

ڕامی تاوەرز

 • 100 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
3
کرێ
خانوو بۆ کرێ لە گەنجان ستی

خانوو بۆ کرێ لە گەنجان ستی

گەنجان ستی

 • 350 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 3 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
10
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

شوقە بۆ کرێ لە ئیمپایەر وینگ

ئیمپایر وۆلد

 • 123 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
کرێ
خانوو بۆ کرێ لە دریم ستی شاری خەونەکان

خانوو بۆ کرێ لە دریم ستی شاری خەونەکان

شاری خەونەکان

 • 350 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 45 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟