6
فرۆشتن
$600
شوقە بۆ کرێ 131م لە سکای تاوەر
4
فرۆشتن
$118,990
شوقە بۆ فرۆشتن 163م لە ماجیدی ڤیو
10
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی 159ی گوڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی 159ی گوڵان

هه‌ولێر, گوڵان

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
2
فرۆشتن
$200,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە داڤۆس ستی
12
فرۆشتن
$92,500
خانوو بۆ فرۆشتن 110م لە گەرەکی 5ی حەسارۆک
14
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
$157,630
شوقە بۆ فرۆشتن 143م لە ئیمپایەر سکوێر
3
فرۆشتن
$125,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گوندی منارە
1
فرۆشتن
$139,138
شوقە بۆ فرۆشتن 190م لە ترو ستار

شوقە بۆ فرۆشتن 190م لە ترو ستار

هه‌ولێر, ترو ستار

 • 190 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
$350,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی نوسەران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی نوسەران

هه‌ولێر, نوسەران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 1494 ئەنجام
6
فرۆشتن
$600
شوقە بۆ کرێ 131م لە سکای تاوەر
4
فرۆشتن
$118,990
شوقە بۆ فرۆشتن 163م لە ماجیدی ڤیو
10
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی 159ی گوڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی 159ی گوڵان

هه‌ولێر, گوڵان

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
2
فرۆشتن
$200,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە داڤۆس ستی
12
فرۆشتن
$92,500
خانوو بۆ فرۆشتن 110م لە گەرەکی 5ی حەسارۆک
14
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
$157,630
شوقە بۆ فرۆشتن 143م لە ئیمپایەر سکوێر
3
فرۆشتن
$125,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گوندی منارە
1
فرۆشتن
$139,138
شوقە بۆ فرۆشتن 190م لە ترو ستار

شوقە بۆ فرۆشتن 190م لە ترو ستار

هه‌ولێر, ترو ستار

 • 190 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
$350,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی نوسەران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی نوسەران

هه‌ولێر, نوسەران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 1494 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2023 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design