4
فرۆشتن
$72,500
شوقە بۆ فرۆشتن 81م (1+1) لە کواترۆ تاوەر
10
فرۆشتن
$60,000
شوقە بۆ فرۆشتن 98م لە شاری مامۆستایان
9
فرۆشتن
$107,500
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی سەبعە نیسان
9
فرۆشتن
$140,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە ژیان ستی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە ژیان ستی

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
$265,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی تەیراوە

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی تەیراوە

هه‌ولێر, تەیراوە

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
8
فرۆشتن
$105,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە زێرین ستی
9
فرۆشتن
$102,500
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی 121ی گوڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی 121ی گوڵان

هه‌ولێر

 • 100 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
$195,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گلۆباڵ ستی
8
فرۆشتن
$80,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە بەحرکە

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە بەحرکە

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
7
فرۆشتن
$80,000
شوقەی بۆ فرۆشتن 90م لە رۆیا تاوەر
پێشاندەدات 1-12 لە 1970 ئەنجام
4
فرۆشتن
$72,500
شوقە بۆ فرۆشتن 81م (1+1) لە کواترۆ تاوەر
10
فرۆشتن
$60,000
شوقە بۆ فرۆشتن 98م لە شاری مامۆستایان
9
فرۆشتن
$107,500
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی سەبعە نیسان
9
فرۆشتن
$140,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە ژیان ستی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە ژیان ستی

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
$265,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی تەیراوە

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی تەیراوە

هه‌ولێر, تەیراوە

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
8
فرۆشتن
$105,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە زێرین ستی
9
فرۆشتن
$102,500
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی 121ی گوڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی 121ی گوڵان

هه‌ولێر

 • 100 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
$195,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گلۆباڵ ستی
8
فرۆشتن
$80,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە بەحرکە

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە بەحرکە

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
7
فرۆشتن
$80,000
شوقەی بۆ فرۆشتن 90م لە رۆیا تاوەر
پێشاندەدات 1-12 لە 1970 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design