9
فرۆشتن
$185,000
خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 187 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
15
فرۆشتن
$195,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 150 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$600,000
خانوو بۆ فرۆشتن 450م لە گەرەکی حەی زوبات

خانوو بۆ فرۆشتن 450م لە گەرەکی حەی زوبات

هه‌ولێر, برایەتی

 • 450 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
15
فرۆشتن
$185,000
خانوو بۆ فرشتن 175م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرشتن 175م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 175 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرشتن 280م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرشتن 280م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 280 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$205,000
خانوو بۆ فرشتن 150م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرشتن 150م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 150 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرشتن 140م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرشتن 140م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 140 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$119,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$225,000
خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 187 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 13 ئەنجام
9
فرۆشتن
$185,000
خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 187 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
15
فرۆشتن
$195,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 150 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$600,000
خانوو بۆ فرۆشتن 450م لە گەرەکی حەی زوبات

خانوو بۆ فرۆشتن 450م لە گەرەکی حەی زوبات

هه‌ولێر, برایەتی

 • 450 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
15
فرۆشتن
$185,000
خانوو بۆ فرشتن 175م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرشتن 175م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 175 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرشتن 280م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرشتن 280م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 280 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$205,000
خانوو بۆ فرشتن 150م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرشتن 150م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 150 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرشتن 140م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرشتن 140م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 140 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$119,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$225,000
خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 187 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 13 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2022 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design