14
کرێ
$700
خانوو بۆ کرێ 225م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ کرێ 225م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 225 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
16
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 300 م2
 • 7 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
4
بازرگانی بۆ كرێ
$750
شوقە بۆ کرێ 100م لەسەر شەقامی 40م

شوقە بۆ کرێ 100م لەسەر شەقامی 40م

هه‌ولێر, برایەتی

 • 100 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 چێشتخانه‌
13
فرۆشتن
$115,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
11
کرێ
$500
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$500,000
خانوو بۆ فرۆشتن 475م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 475م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 475 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$155,000
خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 120 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
$185,000
خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 187 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 27 ئەنجام
14
کرێ
$700
خانوو بۆ کرێ 225م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ کرێ 225م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 225 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
16
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 300 م2
 • 7 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
4
بازرگانی بۆ كرێ
$750
شوقە بۆ کرێ 100م لەسەر شەقامی 40م

شوقە بۆ کرێ 100م لەسەر شەقامی 40م

هه‌ولێر, برایەتی

 • 100 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 چێشتخانه‌
13
فرۆشتن
$115,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
11
کرێ
$500
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$500,000
خانوو بۆ فرۆشتن 475م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 475م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 475 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$155,000
خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 120 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
$185,000
خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

خانوو بۆ فرۆشتن 187,5م لە گەرەکی برایەتی

هه‌ولێر, برایەتی

 • 187 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 27 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design