10
فرۆشتن
$105,000
شقة للبيع 145م في مشروع قریة المانیة
10
فرۆشتن
$180,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی گردی سەرچنار
20
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی گردی سەرچنار
13
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 290م لە گەڕەکی شێخان

خانوو بۆ فرۆشتن 290م لە گەڕەکی شێخان

سلێمانی, شێخان

 • 290 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
کرێ
$750
شووقە بۆ کرێ 200م لە پاک سیتی

شووقە بۆ کرێ 200م لە پاک سیتی

سلێمانی, پاک سیتی

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
2
فرۆشتن
$140,000
خانوو بۆ فرۆشتن 110م لە گەڕەکی شێخان

خانوو بۆ فرۆشتن 110م لە گەڕەکی شێخان

سلێمانی, شێخان

 • 110 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
7
فرۆشتن
$190,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەڕەکی ڕزگاری
8
فرۆشتن
$200,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی زانکۆ
15
فرۆشتن
$165,000
شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە دەروازە سیتی
12
فرۆشتن
$260,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی مامۆستایان

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی مامۆستایان

سلێمانی, مامۆستایان

 • 250 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
8
فرۆشتن
$110,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەڕەکی شێخان

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەڕەکی شێخان

سلێمانی, شێخان

 • 100 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
پێشاندەدات 1-12 لە 136 ئەنجام
10
فرۆشتن
$105,000
شقة للبيع 145م في مشروع قریة المانیة
10
فرۆشتن
$180,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی گردی سەرچنار
20
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی گردی سەرچنار
13
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 290م لە گەڕەکی شێخان

خانوو بۆ فرۆشتن 290م لە گەڕەکی شێخان

سلێمانی, شێخان

 • 290 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
کرێ
$750
شووقە بۆ کرێ 200م لە پاک سیتی

شووقە بۆ کرێ 200م لە پاک سیتی

سلێمانی, پاک سیتی

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
2
فرۆشتن
$140,000
خانوو بۆ فرۆشتن 110م لە گەڕەکی شێخان

خانوو بۆ فرۆشتن 110م لە گەڕەکی شێخان

سلێمانی, شێخان

 • 110 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
7
فرۆشتن
$190,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەڕەکی ڕزگاری
8
فرۆشتن
$200,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی زانکۆ
15
فرۆشتن
$165,000
شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە دەروازە سیتی
12
فرۆشتن
$260,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی مامۆستایان

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی مامۆستایان

سلێمانی, مامۆستایان

 • 250 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
8
فرۆشتن
$110,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەڕەکی شێخان

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەڕەکی شێخان

سلێمانی, شێخان

 • 100 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
پێشاندەدات 1-12 لە 136 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2023 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design