9
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
1
کرێ
$800
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 127م لە گەرەکی بەختیاری
7
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 246م لە گەرەکی بەختیاری
10
فرۆشتن
$230,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری
6
فرۆشتن
$200,000
خانوو بۆ فرشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری
4
فرۆشتن
$130,000
خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 120 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
11
فرۆشتن
$450,000
 خانوو بۆ فرۆشتن لە بەختيارى 400م

خانوو بۆ فرۆشتن لە بەختيارى 400م

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 400 م2
 • 7 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
11
فرۆشتن
$180,000
 خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی بەختیاری 200م
9
فرۆشتن
$800
 خانوو بۆ کرێ لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ کرێ لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە بەختیاری
پێشاندەدات 1-12 لە 13 ئەنجام
9
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
1
کرێ
$800
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 127م لە گەرەکی بەختیاری
7
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 246م لە گەرەکی بەختیاری
10
فرۆشتن
$230,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری
6
فرۆشتن
$200,000
خانوو بۆ فرشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری
4
فرۆشتن
$130,000
خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 120 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
11
فرۆشتن
$450,000
 خانوو بۆ فرۆشتن لە بەختيارى 400م

خانوو بۆ فرۆشتن لە بەختيارى 400م

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 400 م2
 • 7 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
11
فرۆشتن
$180,000
 خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی بەختیاری 200م
9
فرۆشتن
$800
 خانوو بۆ کرێ لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ کرێ لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
کرێ
شوقە بۆ کرێ لە بەختیاری
پێشاندەدات 1-12 لە 13 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2022 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design