10
کرێ
$800
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی بەختیاری
11
کرێ
$600
خانوو بۆ کرێ 100م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ کرێ 100م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 100 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
16
فرۆشتن
$275,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
11
فرۆشتن
$170,000
خانوو بۆ فرۆشتن 210م لە گەرەکی بەختیاری
3
کرێ
$450
شوقە بۆ کرێ 85م لە گەڕەکی بەختیاری

شوقە بۆ کرێ 85م لە گەڕەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 85 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
$155,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
12
فرۆشتن
$155,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری
پێشاندەدات 1-12 لە 26 ئەنجام
10
کرێ
$800
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی بەختیاری
11
کرێ
$600
خانوو بۆ کرێ 100م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ کرێ 100م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 100 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
16
فرۆشتن
$275,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
11
فرۆشتن
$170,000
خانوو بۆ فرۆشتن 210م لە گەرەکی بەختیاری
3
کرێ
$450
شوقە بۆ کرێ 85م لە گەڕەکی بەختیاری

شوقە بۆ کرێ 85م لە گەڕەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 85 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
$155,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
12
فرۆشتن
$155,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی بەختیاری

هه‌ولێر, به‌ختيارى

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی بەختیاری
پێشاندەدات 1-12 لە 26 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2023 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design