17
فرۆشتن
 شوقە بۆ فرۆشتن لە پرۆژەی رامی تاوەر 225م

شوقە بۆ فرۆشتن لە پرۆژەی رامی تاوەر 225م

ڕامی تاوەرز

 • 225 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
4
فرۆشتن
شووقەی 40م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 40م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 40 م2
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن لە پرۆژەی رامی تاوەر 100م

شوقە بۆ فرۆشتن لە پرۆژەی رامی تاوەر 100م

ڕامی تاوەرز

 • 100 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
12
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 84م لە پرۆژەی سەن تاوەر

شوقە بۆ فرۆشتن 84م لە پرۆژەی سەن تاوەر

سەن تاوەر

 • 84 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 104م لە پرۆژەی ستی ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 104م لە پرۆژەی ستی ڤیو

لالاڤ ستی ڤیو

 • 104 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
شووقەی 148م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ وەیڤی اڤینیو
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 145م لە پرۆژەی ستی ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 145م لە پرۆژەی ستی ڤیو

لالاڤ ستی ڤیو

 • 145 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 122م لە پرۆژەی لالاڤ سکای ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 122م لە پرۆژەی لالاڤ سکای ڤیو

لالاڤ سکای ڤیو

 • 122 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە پرۆژەی ستی ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە پرۆژەی ستی ڤیو

لالاڤ ستی ڤیو

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 80م لە پرۆژەی لالاڤ سکای ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 80م لە پرۆژەی لالاڤ سکای ڤیو

لالاڤ سکای ڤیو

 • 80 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
4    1
فرۆشتن
شووقە 83م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

شووقە 83م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

لالاڤ ستی

 • 83 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
شووقەی 149م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 149م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 149 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 79 ئەنجام
17
فرۆشتن
 شوقە بۆ فرۆشتن لە پرۆژەی رامی تاوەر 225م

شوقە بۆ فرۆشتن لە پرۆژەی رامی تاوەر 225م

ڕامی تاوەرز

 • 225 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
4
فرۆشتن
شووقەی 40م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 40م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 40 م2
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن لە پرۆژەی رامی تاوەر 100م

شوقە بۆ فرۆشتن لە پرۆژەی رامی تاوەر 100م

ڕامی تاوەرز

 • 100 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
12
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 84م لە پرۆژەی سەن تاوەر

شوقە بۆ فرۆشتن 84م لە پرۆژەی سەن تاوەر

سەن تاوەر

 • 84 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 104م لە پرۆژەی ستی ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 104م لە پرۆژەی ستی ڤیو

لالاڤ ستی ڤیو

 • 104 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
شووقەی 148م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ وەیڤی اڤینیو
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 145م لە پرۆژەی ستی ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 145م لە پرۆژەی ستی ڤیو

لالاڤ ستی ڤیو

 • 145 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 122م لە پرۆژەی لالاڤ سکای ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 122م لە پرۆژەی لالاڤ سکای ڤیو

لالاڤ سکای ڤیو

 • 122 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە پرۆژەی ستی ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە پرۆژەی ستی ڤیو

لالاڤ ستی ڤیو

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 80م لە پرۆژەی لالاڤ سکای ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن 80م لە پرۆژەی لالاڤ سکای ڤیو

لالاڤ سکای ڤیو

 • 80 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
4    1
فرۆشتن
شووقە 83م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

شووقە 83م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

لالاڤ ستی

 • 83 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
شووقەی 149م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 149م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 149 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 79 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟