5
فرۆشتن
$86,490
شوقە بۆ فرۆشتن 93م لە روبی تاوەر

شوقە بۆ فرۆشتن 93م لە روبی تاوەر

هه‌ولێر, رووبی تاوەرس

 • 93 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
6
کرێ
$400
شوقە بۆ کرێ 85م لە اربیل وەن تاوەر
8
کرێ
$550
شوقە بۆ کرێ 155م لە مینی سلاڤا

شوقە بۆ کرێ 155م لە مینی سلاڤا

هه‌ولێر, مینی سلاڤا

 • 155 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
$109,810
شوقە بۆ فرۆشتن 139م لە نۆرث هۆلەند

شوقە بۆ فرۆشتن 139م لە نۆرث هۆلەند

هه‌ولێر, نۆرث هۆڵەند

 • 139 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
2
فرۆشتن
$240,000
شوقە بۆ فرۆشتن 194م لە ئیمپایەر وینگی نوێ
3
کرێ
$450
شوقە بۆ کرێ 160م لە ئیسکان تاوەر

شوقە بۆ کرێ 160م لە ئیسکان تاوەر

هه‌ولێر, ئیسکان تاوەر

 • 160 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
3
فرۆشتن
$113,880
شوقە بۆ فرۆشتن 156م لە ماجیـــدی ڤیـــو
5
کرێ
$500
شوقە بۆ کرێ 103م لە سکای تاوەر
1
فرۆشتن
$78,840
شوقە بۆ فرۆشتن 108م لە ماجیدی ڤیو
4
فرۆشتن
$130,000
شوقە بۆ فرۆشتن 113م لە وەیڤی ئەڤینیۆ
2
فرۆشتن
$49,842
شوقە بۆ فرۆشتن 63م لە پرۆژەی قەیوان میرادۆر
پێشاندەدات 1-12 لە 662 ئەنجام
5
فرۆشتن
$86,490
شوقە بۆ فرۆشتن 93م لە روبی تاوەر

شوقە بۆ فرۆشتن 93م لە روبی تاوەر

هه‌ولێر, رووبی تاوەرس

 • 93 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
6
کرێ
$400
شوقە بۆ کرێ 85م لە اربیل وەن تاوەر
8
کرێ
$550
شوقە بۆ کرێ 155م لە مینی سلاڤا

شوقە بۆ کرێ 155م لە مینی سلاڤا

هه‌ولێر, مینی سلاڤا

 • 155 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
$109,810
شوقە بۆ فرۆشتن 139م لە نۆرث هۆلەند

شوقە بۆ فرۆشتن 139م لە نۆرث هۆلەند

هه‌ولێر, نۆرث هۆڵەند

 • 139 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
2
فرۆشتن
$240,000
شوقە بۆ فرۆشتن 194م لە ئیمپایەر وینگی نوێ
3
کرێ
$450
شوقە بۆ کرێ 160م لە ئیسکان تاوەر

شوقە بۆ کرێ 160م لە ئیسکان تاوەر

هه‌ولێر, ئیسکان تاوەر

 • 160 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
3
فرۆشتن
$113,880
شوقە بۆ فرۆشتن 156م لە ماجیـــدی ڤیـــو
5
کرێ
$500
شوقە بۆ کرێ 103م لە سکای تاوەر
1
فرۆشتن
$78,840
شوقە بۆ فرۆشتن 108م لە ماجیدی ڤیو
4
فرۆشتن
$130,000
شوقە بۆ فرۆشتن 113م لە وەیڤی ئەڤینیۆ
2
فرۆشتن
$49,842
شوقە بۆ فرۆشتن 63م لە پرۆژەی قەیوان میرادۆر
پێشاندەدات 1-12 لە 662 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2023 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design