12
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
14
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
15
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
13
فرۆشتن
$260,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
9
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربستی(32پارک)
11
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربستی(32پارک)
12
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربستی(32پارک)
14
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
5
کرێ
$400
شوقەی هەرزان بۆ کرێ لە 32ی پارک
12
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
14
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
15
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
13
فرۆشتن
$260,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
9
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربستی(32پارک)
11
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربستی(32پارک)
12
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربستی(32پارک)
14
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی سەربەستی(32پارک)
5
کرێ
$400
شوقەی هەرزان بۆ کرێ لە 32ی پارک
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟