10
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی سەربەستی
17
فرۆشتن
$240,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی سەربەستی
11
بازرگانی بۆ كرێ
$1,500
خانوو بۆ کرێ 250م لە گەرەکی سەربەستی
14
فرۆشتن
$240,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی سەربەستی
15
فرۆشتن
$230,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی سەربەستی
9
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 263م لە گەڕەکی سەربەستی
14
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی
14
فرۆشتن
$310,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی
20
فرۆشتن
$310,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی
12
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی سەربەستی
پێشاندەدات 1-12 لە 43 ئەنجام
10
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی سەربەستی
17
فرۆشتن
$240,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی سەربەستی
11
بازرگانی بۆ كرێ
$1,500
خانوو بۆ کرێ 250م لە گەرەکی سەربەستی
14
فرۆشتن
$240,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی سەربەستی
15
فرۆشتن
$230,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی سەربەستی
9
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 263م لە گەڕەکی سەربەستی
14
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی
14
فرۆشتن
$310,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی
20
فرۆشتن
$310,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی
12
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی سەربەستی
پێشاندەدات 1-12 لە 43 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design