13
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
16
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی نازناز
12
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
18
فرۆشتن
$460,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
17
کرێ
$1,500
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
کرێ
$1,500
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$290,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی ناز ناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی ناز ناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
کرێ
$1,200
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی ناز ناز

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی ناز ناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$400,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی ناز ناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی ناز ناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
10
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرشتن 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ فرشتن 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
16
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی نازناز
12
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
18
فرۆشتن
$460,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
17
کرێ
$1,500
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
کرێ
$1,500
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$290,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی ناز ناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی ناز ناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
کرێ
$1,200
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی ناز ناز

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی ناز ناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$400,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی ناز ناز

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی ناز ناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
10
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرشتن 200م لە گەرەکی نازناز

خانوو بۆ فرشتن 200م لە گەرەکی نازناز

هه‌ولێر, ناز ناز

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design