5
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن230م لە گەرەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن230م لە گەرەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 230 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
$105,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەڕەکی ئازادی
10
فرۆشتن
$420,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 250 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 4 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن 125م لە گەڕەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 125م لە گەڕەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 125 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
1
کرێ
$187,500
خانوو بۆ فرۆشتن 161م لە گەڕەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 161م لە گەڕەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 161 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
8
فرۆشتن
$450,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
فرۆشتن
$260,000
خانوو بۆ فرۆشتن 360م لە گەرەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 360م لە گەرەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 360 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
12
فرۆشتن
$170,000
خانوو بۆ فرۆشتن 210م لە گەرەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 210م لە گەرەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 210 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$180,000
خانوو بۆ فرۆشتن 186م لە گەرەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 186م لە گەرەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 186 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
5
فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن230م لە گەرەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن230م لە گەرەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 230 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
$105,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەڕەکی ئازادی
10
فرۆشتن
$420,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 250 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 4 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن 125م لە گەڕەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 125م لە گەڕەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 125 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
1
کرێ
$187,500
خانوو بۆ فرۆشتن 161م لە گەڕەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 161م لە گەڕەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 161 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
8
فرۆشتن
$450,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەڕەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
فرۆشتن
$260,000
خانوو بۆ فرۆشتن 360م لە گەرەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 360م لە گەرەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 360 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
12
فرۆشتن
$170,000
خانوو بۆ فرۆشتن 210م لە گەرەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 210م لە گەرەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 210 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$180,000
خانوو بۆ فرۆشتن 186م لە گەرەکی ئازادی

خانوو بۆ فرۆشتن 186م لە گەرەکی ئازادی

هه‌ولێر, ئازادی

 • 186 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design