12
فرۆشتن
$92,500
خانوو بۆ فرۆشتن 110م لە گەرەکی 5ی حەسارۆک
11
فرۆشتن
$350,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی نوسەران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی نوسەران

هه‌ولێر, نوسەران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
6
فرۆشتن
$140,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە شاری ئەندازیاران

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە شاری ئەندازیاران

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
12
فرۆشتن
$115,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی هەولێری نوێ
4
فرۆشتن
$500,000
خانوو بۆ فرۆشتن 324م لە گوندی ئینگلیزی
2
فرۆشتن
$90,000
شوقە بۆ فرۆشتن 94م لە ئیمپایەر پیڕڵ
6
کرێ
$300
خانوو بۆ کرێ 200م لە ڤارسان ستی

خانوو بۆ کرێ 200م لە ڤارسان ستی

هه‌ولێر, پرۆژەی ڤارسان

 • 200 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
17
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی نازناز
11
فرۆشتن
$210,000
شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە رۆیا تاوەر

شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە رۆیا تاوەر

هه‌ولێر, رۆیا تاوەر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 517 ئەنجام
12
فرۆشتن
$92,500
خانوو بۆ فرۆشتن 110م لە گەرەکی 5ی حەسارۆک
11
فرۆشتن
$350,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی نوسەران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی نوسەران

هه‌ولێر, نوسەران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
6
فرۆشتن
$140,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە شاری ئەندازیاران

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە شاری ئەندازیاران

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
12
فرۆشتن
$115,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی هەولێری نوێ
4
فرۆشتن
$500,000
خانوو بۆ فرۆشتن 324م لە گوندی ئینگلیزی
2
فرۆشتن
$90,000
شوقە بۆ فرۆشتن 94م لە ئیمپایەر پیڕڵ
6
کرێ
$300
خانوو بۆ کرێ 200م لە ڤارسان ستی

خانوو بۆ کرێ 200م لە ڤارسان ستی

هه‌ولێر, پرۆژەی ڤارسان

 • 200 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
17
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی نازناز
11
فرۆشتن
$210,000
شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە رۆیا تاوەر

شوقە بۆ فرۆشتن 200م لە رۆیا تاوەر

هه‌ولێر, رۆیا تاوەر

 • 200 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 517 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2023 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design