12
فرۆشتن
$400,000
خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە هیوا ستی

خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە هیوا ستی

هه‌ولێر, هیوا ستی

 • 400 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
9
فرۆشتن
$110,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م٢ لە گەڕەکی کوردسات

خانوو بۆ فرۆشتن 100م٢ لە گەڕەکی کوردسات

سلێمانی

 • 100 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 180م٢ لە نزیک فاملی مۆڵ

خانوو بۆ فرۆشتن 180م٢ لە نزیک فاملی مۆڵ

سلێمانی

 • 180 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
6
فرۆشتن
$95,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م٢ لە گەڕەکی سەرچنار
8
فرۆشتن
$135,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گردی سەرچنار

خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گردی سەرچنار

سلێمانی

 • 150 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
$175,000
خانوو بۆ فرۆشتن 195م٢ لە گردی سەرچنار

خانوو بۆ فرۆشتن 195م٢ لە گردی سەرچنار

سلێمانی

 • 195 م2
 • 7 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
$115,000
شوقە بۆ فرۆشتن 180م٢ لە قیوان سیتی

شوقە بۆ فرۆشتن 180م٢ لە قیوان سیتی

سلێمانی, قەیوان سیتی

 • 180 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
13
فرۆشتن
$94,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە زێرین ستی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە زێرین ستی

هه‌ولێر, شاری زێرین

 • 200 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
8
فرۆشتن
$92,500
شوقە بۆ فرۆشتن 129م لە گەنجان لایف
10
فرۆشتن
$95,000
شوقەی بۆ فرۆشتن(2+1) 129م لە گەنجان لایف
7
کرێ
$1,400
خانوو بۆ کرێ 300م لە ئازادی نوێ

خانوو بۆ کرێ 300م لە ئازادی نوێ

هه‌ولێر, ئازادی نوێ

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 866 ئەنجام
12
فرۆشتن
$400,000
خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە هیوا ستی

خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە هیوا ستی

هه‌ولێر, هیوا ستی

 • 400 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
9
فرۆشتن
$110,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م٢ لە گەڕەکی کوردسات

خانوو بۆ فرۆشتن 100م٢ لە گەڕەکی کوردسات

سلێمانی

 • 100 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 180م٢ لە نزیک فاملی مۆڵ

خانوو بۆ فرۆشتن 180م٢ لە نزیک فاملی مۆڵ

سلێمانی

 • 180 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
6
فرۆشتن
$95,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م٢ لە گەڕەکی سەرچنار
8
فرۆشتن
$135,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گردی سەرچنار

خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گردی سەرچنار

سلێمانی

 • 150 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
$175,000
خانوو بۆ فرۆشتن 195م٢ لە گردی سەرچنار

خانوو بۆ فرۆشتن 195م٢ لە گردی سەرچنار

سلێمانی

 • 195 م2
 • 7 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
$115,000
شوقە بۆ فرۆشتن 180م٢ لە قیوان سیتی

شوقە بۆ فرۆشتن 180م٢ لە قیوان سیتی

سلێمانی, قەیوان سیتی

 • 180 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
13
فرۆشتن
$94,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە زێرین ستی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە زێرین ستی

هه‌ولێر, شاری زێرین

 • 200 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
8
فرۆشتن
$92,500
شوقە بۆ فرۆشتن 129م لە گەنجان لایف
10
فرۆشتن
$95,000
شوقەی بۆ فرۆشتن(2+1) 129م لە گەنجان لایف
7
کرێ
$1,400
خانوو بۆ کرێ 300م لە ئازادی نوێ

خانوو بۆ کرێ 300م لە ئازادی نوێ

هه‌ولێر, ئازادی نوێ

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 866 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design