20
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن 155م٢ لە گەڕەکی عەقاری

خانوو بۆ فرۆشتن 155م٢ لە گەڕەکی عەقاری

سلێمانی

 • 155 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
6
فرۆشتن
$110,000
خانوو بۆ فرۆشتن 180م لە گەرەکی رۆشنبیری

خانوو بۆ فرۆشتن 180م لە گەرەکی رۆشنبیری

هه‌ولێر

 • 180 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
$135,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی ڕیعایە

خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی ڕیعایە

سلێمانی

 • 150 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
$77,500
شوقە بۆ فرۆشتن 158م٢ لە سیتی تاوەرز

شوقە بۆ فرۆشتن 158م٢ لە سیتی تاوەرز

سلێمانی, سیتی تاوەرز

 • 158 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
14
فرۆشتن
$129,000
خانوو بۆ فرۆشتن 110م٢ لە گەڕەکی شێخان

خانوو بۆ فرۆشتن 110م٢ لە گەڕەکی شێخان

سلێمانی

 • 110 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
17
فرۆشتن
$175,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی گردی سەرچنار

خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی گردی سەرچنار

سلێمانی

 • 150 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
$65,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م٢ لە گەڕەکی بەکرەجۆی کۆن
8
فرۆشتن
$90,000
خانوو بۆ فرۆشتن 136م٢ لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 136م٢ لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی

 • 136 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
6
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 105م٢ لە دییە سیتی

شوقە بۆ فرۆشتن 105م٢ لە دییە سیتی

سلێمانی

 • 105 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 چێشتخانه‌
7
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 195م٢ لە پاک سیتی

شوقە بۆ فرۆشتن 195م٢ لە پاک سیتی

سلێمانی, پاک سیتی

 • 195 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
5
فرۆشتن
$70,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی سەرجنار

خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی سەرجنار

سلێمانی

 • 150 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
پێشاندەدات 1-12 لە 817 ئەنجام
20
فرۆشتن
$320,000
خانوو بۆ فرۆشتن 155م٢ لە گەڕەکی عەقاری

خانوو بۆ فرۆشتن 155م٢ لە گەڕەکی عەقاری

سلێمانی

 • 155 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
6
فرۆشتن
$110,000
خانوو بۆ فرۆشتن 180م لە گەرەکی رۆشنبیری

خانوو بۆ فرۆشتن 180م لە گەرەکی رۆشنبیری

هه‌ولێر

 • 180 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
$135,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی ڕیعایە

خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی ڕیعایە

سلێمانی

 • 150 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
$77,500
شوقە بۆ فرۆشتن 158م٢ لە سیتی تاوەرز

شوقە بۆ فرۆشتن 158م٢ لە سیتی تاوەرز

سلێمانی, سیتی تاوەرز

 • 158 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
14
فرۆشتن
$129,000
خانوو بۆ فرۆشتن 110م٢ لە گەڕەکی شێخان

خانوو بۆ فرۆشتن 110م٢ لە گەڕەکی شێخان

سلێمانی

 • 110 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
17
فرۆشتن
$175,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی گردی سەرچنار

خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی گردی سەرچنار

سلێمانی

 • 150 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
1
فرۆشتن
$65,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م٢ لە گەڕەکی بەکرەجۆی کۆن
8
فرۆشتن
$90,000
خانوو بۆ فرۆشتن 136م٢ لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 136م٢ لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی

 • 136 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 2 چێشتخانه‌
6
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 105م٢ لە دییە سیتی

شوقە بۆ فرۆشتن 105م٢ لە دییە سیتی

سلێمانی

 • 105 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 چێشتخانه‌
7
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن 195م٢ لە پاک سیتی

شوقە بۆ فرۆشتن 195م٢ لە پاک سیتی

سلێمانی, پاک سیتی

 • 195 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
5
فرۆشتن
$70,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی سەرجنار

خانوو بۆ فرۆشتن 150م٢ لە گەڕەکی سەرجنار

سلێمانی

 • 150 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
پێشاندەدات 1-12 لە 817 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design