4
فرۆشتن
$70,000
شووقەی 40م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 40م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 40 م2
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
$140,000
شووقەی 148م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ وەیڤی اڤینیو
4    1
فرۆشتن
شووقە 83م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

شووقە 83م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

لالاڤ ستی

 • 83 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
10
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی

هه‌ولێر

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$290,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م گەرەکی سەربەستی

خانوو بۆ فرۆشتن 250م گەرەکی سەربەستی

هه‌ولێر

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
$200,000
شووقەی 210م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 210م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 210 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$400,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گوندی ئەمریکی 410م

خانوو بۆ فرۆشتن لە گوندی ئەمریکی 410م

گوندی ئەمریکی

 • 410 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
شووقەی 114م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ وەیڤی اڤینیو
4
فرۆشتن
$166,950
شووقەی 159م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 159م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 159 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$180,000
 خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی بەختیاری 200م

خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی بەختیاری 200م

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
4    1
فرۆشتن
شووقە 125م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

شووقە 125م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

لالاڤ ستی

 • 125 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
$115,025
شووقەی 107م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 107م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 107 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 73 ئەنجام
4
فرۆشتن
$70,000
شووقەی 40م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 40م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 40 م2
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
9
فرۆشتن
$140,000
شووقەی 148م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ وەیڤی اڤینیو
4    1
فرۆشتن
شووقە 83م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

شووقە 83م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

لالاڤ ستی

 • 83 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
10
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە گەرەکی سەربەستی

هه‌ولێر

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$290,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م گەرەکی سەربەستی

خانوو بۆ فرۆشتن 250م گەرەکی سەربەستی

هه‌ولێر

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
$200,000
شووقەی 210م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 210م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 210 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
14
فرۆشتن
$400,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گوندی ئەمریکی 410م

خانوو بۆ فرۆشتن لە گوندی ئەمریکی 410م

گوندی ئەمریکی

 • 410 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
9
فرۆشتن
شووقەی 114م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ وەیڤی اڤینیو
4
فرۆشتن
$166,950
شووقەی 159م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 159م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 159 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$180,000
 خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی بەختیاری 200م

خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی بەختیاری 200م

هه‌ولێر

 • 200 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
4    1
فرۆشتن
شووقە 125م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

شووقە 125م بۆ فرۆشتن لە لالاڤ ستی

لالاڤ ستی

 • 125 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
$115,025
شووقەی 107م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

شووقەی 107م بۆ فرۆشتن لە ستار تاوەر

ستار تاوەرز

 • 107 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 73 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟