17
کرێ
$600
شوقە بۆ كرێ 116م لە وەزیزان

شوقە بۆ كرێ 116م لە وەزیزان

هه‌ولێر, وەزیران

 • 116 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
2
کرێ
$900
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی وەزیران

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
12
فرۆشتن
$620,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی وەزیران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
کرێ
$1,800
خانوو بۆ کرێ 300م لە گەرەکی وەزیران

خانوو بۆ کرێ 300م لە گەرەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$900,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی وەزیران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
1
فرۆشتن
$650,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی وەزیران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
9
فرۆشتن
$700,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی وەزیران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
17
کرێ
$600
شوقە بۆ كرێ 116م لە وەزیزان

شوقە بۆ كرێ 116م لە وەزیزان

هه‌ولێر, وەزیران

 • 116 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
2
کرێ
$900
خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی وەزیران

خانوو بۆ کرێ 200م لە گەرەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
12
فرۆشتن
$620,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی وەزیران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
13
کرێ
$1,800
خانوو بۆ کرێ 300م لە گەرەکی وەزیران

خانوو بۆ کرێ 300م لە گەرەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$900,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی وەزیران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
1
فرۆشتن
$650,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی وەزیران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
9
فرۆشتن
$700,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی وەزیران

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەڕەکی وەزیران

هه‌ولێر, وەزیران

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design