4
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی, ڕزگاری

 • 200 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
8
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 334م لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 334م لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی, ڕزگاری

 • 334 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
17
فرۆشتن
$500,000
خانوو بۆ فرۆشتن 230 م لە گەڕەکی ڕزگاری
16
فرۆشتن
$390,000
خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی, ڕزگاری

 • 400 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
4
فرۆشتن
$390,000
خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی, ڕزگاری

 • 400 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
8
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م له گەڕەکی ڕزگاری
19
فرۆشتن
$350,000
خانوو بۆ فرۆشتن 267م لە گەڕەکی ڕزگاری
4
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی, ڕزگاری

 • 200 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
8
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 334م لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 334م لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی, ڕزگاری

 • 334 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 چێشتخانه‌
17
فرۆشتن
$500,000
خانوو بۆ فرۆشتن 230 م لە گەڕەکی ڕزگاری
16
فرۆشتن
$390,000
خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی, ڕزگاری

 • 400 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
4
فرۆشتن
$390,000
خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە گەڕەکی ڕزگاری

خانوو بۆ فرۆشتن 400م لە گەڕەکی ڕزگاری

سلێمانی, ڕزگاری

 • 400 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
8
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م له گەڕەکی ڕزگاری
19
فرۆشتن
$350,000
خانوو بۆ فرۆشتن 267م لە گەڕەکی ڕزگاری
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2022 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design