20
فرۆشتن
$310,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 235م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 235م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 235 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرۆشتن 275م لە موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 275م لە موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 275 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
17
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
10
فرۆشتن
$135,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 150 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
9
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
7
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
15
فرۆشتن
$350,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 16 ئەنجام
20
فرۆشتن
$310,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 235م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 235م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 235 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرۆشتن 275م لە موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 275م لە موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 275 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$370,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5 حەمام
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
11
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
17
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
10
فرۆشتن
$135,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 150 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
9
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
7
فرۆشتن
$270,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
15
فرۆشتن
$350,000
خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

خانوو بۆ فرۆشتن 300م لە گەرەکی موفتی

هه‌ولێر, موفتی

 • 300 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 16 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2024 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design