8
فرۆشتن
$95,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$100,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 100 م2
 • 7 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
فرۆشتن
$170,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی هەڤاڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی هەڤاڵان

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 220 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
10
فرۆشتن
$185,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی هەڤاڵآن

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی هەڤاڵآن

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$108,000
خانووی بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

خانووی بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
10
فرۆشتن
$175,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی هەڤاڵان 200م

خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی هەڤاڵان 200م

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
8
فرۆشتن
$95,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$100,000
خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 100 م2
 • 7 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
6
فرۆشتن
$170,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی هەڤاڵان

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی هەڤاڵان

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 220 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
10
فرۆشتن
$185,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی هەڤاڵآن

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەرەکی هەڤاڵآن

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
فرۆشتن
$108,000
خانووی بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

خانووی بۆ فرۆشتن 100م لە گەرەکی هەڤاڵان

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
10
فرۆشتن
$175,000
خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی هەڤاڵان 200م

خانوو بۆ فرۆشتن لە گەرەکی هەڤاڵان 200م

هه‌ولێر, هەڤاڵان

 • 200 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2022 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design