15
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لەگەرەکی دۆلاراوە

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لەگەرەکی دۆلاراوە

هه‌ولێر, دۆلاراوە

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
11
فرۆشتن
$180,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی دۆلاراوە

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی دۆلاراوە

هه‌ولێر, دۆلاراوە

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
7
فرۆشتن
$120,000
خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی خانزاد (دۆلاراوە)
1    1
فرۆشتن
$400,000
خانوو بۆ فرۆشتن 500م لە گەرەکی خانزاد (دۆلاراوە)
10
فرۆشتن
$145,000
خانوو بۆ فرۆشتن 175م لە گەرەکی دۆلاراوە

خانوو بۆ فرۆشتن 175م لە گەرەکی دۆلاراوە

هه‌ولێر, دۆلاراوە

 • 175 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
8
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی خانزاد ( دۆلاراوە )
14
فرۆشتن
$450,000
خانوو بۆ فرشتن 500م لە گەرەکی دۆلاراوە (خانزاد)
12
فرۆشتن
$800,000
خانوو بۆ فرشتن 375م لە گەرەکی دۆلاراوە

خانوو بۆ فرشتن 375م لە گەرەکی دۆلاراوە

هه‌ولێر, دۆلاراوە

 • 375 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 2 حەمام
 • 5+ گه‌راج
 • 1 بالكۆن
15
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لەگەرەکی دۆلاراوە

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لەگەرەکی دۆلاراوە

هه‌ولێر, دۆلاراوە

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
11
فرۆشتن
$180,000
خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی دۆلاراوە

خانوو بۆ فرۆشتن 200م لە گەڕەکی دۆلاراوە

هه‌ولێر, دۆلاراوە

 • 200 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
7
فرۆشتن
$120,000
خانوو بۆ فرۆشتن 120م لە گەرەکی خانزاد (دۆلاراوە)
1    1
فرۆشتن
$400,000
خانوو بۆ فرۆشتن 500م لە گەرەکی خانزاد (دۆلاراوە)
10
فرۆشتن
$145,000
خانوو بۆ فرۆشتن 175م لە گەرەکی دۆلاراوە

خانوو بۆ فرۆشتن 175م لە گەرەکی دۆلاراوە

هه‌ولێر, دۆلاراوە

 • 175 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
8
فرۆشتن
$150,000
خانوو بۆ فرۆشتن 150م لە گەرەکی خانزاد ( دۆلاراوە )
14
فرۆشتن
$450,000
خانوو بۆ فرشتن 500م لە گەرەکی دۆلاراوە (خانزاد)
12
فرۆشتن
$800,000
خانوو بۆ فرشتن 375م لە گەرەکی دۆلاراوە

خانوو بۆ فرشتن 375م لە گەرەکی دۆلاراوە

هه‌ولێر, دۆلاراوە

 • 375 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 3 ژوور
 • 2 حەمام
 • 5+ گه‌راج
 • 1 بالكۆن
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2023 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design