10
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 147ی عەنکــــاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 147ی عەنکــــاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
15
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$230,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە
8
کرێ
خانوو بۆ کرێ 100م لەعەنکاوە

خانوو بۆ کرێ 100م لەعەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م في عنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 250م في عنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 250 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
14
فرۆشتن
$230,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
کرێ
$1,000
خانوو بۆ کرێ 180م لە عەنکاوە

خانوو بۆ کرێ 180م لە عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 180 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
10
کرێ
$600
خانوو بۆ کرێ 100م لە گەرەکی عەنکاوە

خانوو بۆ کرێ 100م لە گەرەکی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 100 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$245,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 17 ئەنجام
10
فرۆشتن
$220,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 147ی عەنکــــاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 147ی عەنکــــاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
15
فرۆشتن
$300,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 5+ حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$230,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە
8
کرێ
خانوو بۆ کرێ 100م لەعەنکاوە

خانوو بۆ کرێ 100م لەعەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 100 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 بالكۆن
 • 1 چێشتخانه‌
10
فرۆشتن
$250,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م في عنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 250م في عنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 250 م2
 • 6 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 چێشتخانه‌
14
فرۆشتن
$230,000
خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 250م لە عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 250 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
10
کرێ
$1,000
خانوو بۆ کرێ 180م لە عەنکاوە

خانوو بۆ کرێ 180م لە عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 180 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
11
فرۆشتن
$280,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە 189ی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 5 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
 • 2 چێشتخانه‌
10
کرێ
$600
خانوو بۆ کرێ 100م لە گەرەکی عەنکاوە

خانوو بۆ کرێ 100م لە گەرەکی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 100 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
13
فرۆشتن
$245,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 4 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
14
فرۆشتن
$330,000
خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی عەنکاوە

خانوو بۆ فرۆشتن 220م لە گەرەکی عەنکاوە

هه‌ولێر, عەنکاوە

 • 220 م2
 • 5 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
پێشاندەدات 1-12 لە 17 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟

Copyright © 2023 Baghy Shaqlawa Real Estate - All rights reserved | Powered by Sitesown - Web Development & Design