9
فرۆشتن
خانووی 350م بۆ فرۆشتن لە گەنجان ستی

خانووی 350م بۆ فرۆشتن لە گەنجان ستی

گەنجان ستی

 • 350 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن لە ئیسکانی نوێ

شوقە بۆ فرۆشتن لە ئیسکانی نوێ

شوقەکانی ئیسکانی نوێ

 • 149 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
19
فرۆشتن
شوقەی وینگ بۆ فرۆشتن لە ئیمپایەر وینگ
11
فرۆشتن
شوقەی دوو ژوری بۆ فرۆشتن لە کواترۆ

شوقەی دوو ژوری بۆ فرۆشتن لە کواترۆ

کواترۆ تاوەر

 • 91 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن لە کواترۆ تاوەرز

شوقە بۆ فرۆشتن لە کواترۆ تاوەرز

کواترۆ تاوەر

 • 130 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
3
فرۆشتن
شوقەی وینگ بۆ فرۆشتن

شوقەی وینگ بۆ فرۆشتن

ئیمپایر وۆلد

 • 184 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
1
فرۆشتن
شوقەی ستودیۆ بۆ فرۆشتن بە قستی مانگانە

شوقەی ستودیۆ بۆ فرۆشتن بە قستی مانگانە

ستار تاوەرز

 • 62 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
4
فرۆشتن
 شوقە بۆ فرۆشتن لە ئیمپایەر ڕۆیاڵ

شوقە بۆ فرۆشتن لە ئیمپایەر ڕۆیاڵ

ئیمپایر وۆلد

 • 175 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن لە پارک ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن لە پارک ڤیو

Park View پارک ڤیو

 • 135 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
3
فرۆشتن
شوقەی دوو ژووری بۆ فرۆشتن لە پارک ڤیو
پێشاندەدات 12-24 لە 24 ئەنجام
9
فرۆشتن
خانووی 350م بۆ فرۆشتن لە گەنجان ستی

خانووی 350م بۆ فرۆشتن لە گەنجان ستی

گەنجان ستی

 • 350 م2
 • 4 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن لە ئیسکانی نوێ

شوقە بۆ فرۆشتن لە ئیسکانی نوێ

شوقەکانی ئیسکانی نوێ

 • 149 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 1 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
19
فرۆشتن
شوقەی وینگ بۆ فرۆشتن لە ئیمپایەر وینگ
11
فرۆشتن
شوقەی دوو ژوری بۆ فرۆشتن لە کواترۆ

شوقەی دوو ژوری بۆ فرۆشتن لە کواترۆ

کواترۆ تاوەر

 • 91 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
1
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن لە کواترۆ تاوەرز

شوقە بۆ فرۆشتن لە کواترۆ تاوەرز

کواترۆ تاوەر

 • 130 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
3
فرۆشتن
شوقەی وینگ بۆ فرۆشتن

شوقەی وینگ بۆ فرۆشتن

ئیمپایر وۆلد

 • 184 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 3 بالكۆن
1
فرۆشتن
شوقەی ستودیۆ بۆ فرۆشتن بە قستی مانگانە

شوقەی ستودیۆ بۆ فرۆشتن بە قستی مانگانە

ستار تاوەرز

 • 62 م2
 • 1 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 1 حەمام
 • 1 گه‌راج
 • 1 بالكۆن
4
فرۆشتن
 شوقە بۆ فرۆشتن لە ئیمپایەر ڕۆیاڵ

شوقە بۆ فرۆشتن لە ئیمپایەر ڕۆیاڵ

ئیمپایر وۆلد

 • 175 م2
 • 3 ژووری نوستن
 • 2 ژوور
 • 3 حەمام
 • 3 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
4
فرۆشتن
شوقە بۆ فرۆشتن لە پارک ڤیو

شوقە بۆ فرۆشتن لە پارک ڤیو

Park View پارک ڤیو

 • 135 م2
 • 2 ژووری نوستن
 • 1 ژوور
 • 2 حەمام
 • 2 گه‌راج
 • 2 بالكۆن
3
فرۆشتن
شوقەی دوو ژووری بۆ فرۆشتن لە پارک ڤیو
پێشاندەدات 12-24 لە 24 ئەنجام
کۆمپانیای باغی شەقڵاوە بۆ خزمەتگوزاری عقاری - عێراق - هەرێمی كوردستان - هەولێر

دەتەوێت بیفرۆشیت یان بەكرێ بدەیت ؟